This Section

Comhairle Contae Loch Garman

Tom Enright, Chief Executive

Tom Enright 

 120 x 158

Cllr. Tony Dempsey

Fáilte go suíomh Chomhairle Contae Loch Garman. Féach liosta iomlán na n-ionadaithe poiblí.

Má tá eolas faoi leith nó, go deimhin, aon eolas a bhaineann le Comhairle Contae Loch Garman uait déan teagmháil linn anseo .


 Bí Ullamh Don Gheimhreadh!

Tá Loch Garman suite i gcúinne oirdheisceart na hÉireann. Loch Garman, Inis Córthaidh, Guaire agus Ros Mhic Thriúin na ceithre príomhbhailte sa chontae, le daonra de 145,320 (CSO 2011). I measc buntáistí Loch Garman tá meascán neamhchoitianta de shléibhte, gleannta, aibhneacha, flóra, fána agus tránna álainne a chuimsíonn 200km de chósta Chontae Loch Garman. 

2013 Tuarascail Bhliantuil


Is é misean Chomhairle Contae Loch Garman ná caighdeán maireachtála mhuintir Loch Garman a fheabhsú trí leasanna saoránach agus custaiméirí a chur chun cinn agus trí sheirbhísí a chur ar fáil a fhreastalaíonn ar a riachtanais.

Tom Enright - Príomhfheidhmeannach

Cllr. Tony Dempsey - Cathaoirleach

 Cuir do Chlub chun cinn le Loch Garman sa Spórt (Word Document, 62 KB)
Seirbhís Leabharlainne Poiblí Comhairle Contae Loch Garman (Word Document, 24 KB)
Cuir do scoil chun cinn le Loch Garman sa Spórt (Word Document, 165 KB)
An Teanga Bheo - 1916-2016 Clár Comórtha Céad bliain (PowerPoint Presentation, 1,220 kbs)
Edit Direct Edit
Search Icon